Contact Us


Contact Details

Punjab

Jagmohan Singh (Bureau Chief Punjab)
5-B, Bhandhari Estate, Rani Ka Bagh
Amritsar. PB 143001
+91-9914434020

USA

Dixit Shah (Special Correspondent)
3114, Planz Road. Apartment 9
Bakersfield. California 93304
+1-6617312287

Singapore

Jaikant Mann (Special Correspondent)
03/01, 7 Claymore Building
7 Claymore Road
Singapore 229538
+65-83478115

United Kingdom

Ravi Dahiya (Bureau Head, UK)
64, High Street, Burnham
Buckinghamshire , SL17JT. UK
+44-1442506105

Mumbai

Vikram Maini (Bureau Chief)
102, Oshiwara Sanskar CHSL
Building no. 15. Oshiwara
Andheri West. Mumbai . 400053
Maharashtra - +91- 9869800020

Lucknow

Saurabh Manchanda (Special Correspondent)
9-A, Opp. Picadily Hotel
Chanakyapuri Krisnha Nagar
Manasnagar, Lucknow
Uttar Pradesh - 226023
+91-8604766766

London

Anuj Arora
20, Godolphin Palace
Acton, London W3 7NB
United Kingdom
+44- 7515857557